Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

Verktyg för rörbockning

Hitta information om verktyg för rörbockning. Vi producerar våra verktyg in-house och erbjuder även detta till våra kunder.

Lathund för rörbockning

Behöver du hjälp med rörbockningen? För mindre problem har vi skapat en lathund för rörbockning. Besök sidan för att få svar på eventuella problem. Om problemen kvarstår, vänligen kontakta service.

Design och utformning av rörbockningsverktyg

1. Profilskiva

Tillverkad av härdat stål och med den fasta backen skruvad eller svetsad för optimal övergång mellan rak del och radie. För ökad kvalitet kan profilen fördjupas eller göras i ellipsform

2. Stödsko

För snävare radier och tunnare väggtjocklekar. Tabellen till höger visar vid vilka radier och väggtjocklekar som stödskor rekommenderas. Stödskorna tillverkas i stål eller Ampco.

3. Låsback

Tillverkad av härdat stål. Rekommenderad låslängd 3 x rörets diameter. Vid kortare låslängder kan profilen räfflas för bättre grepp. I andra fall fräses urtag för bock i bock. I vissa fall utan rak spännsträcka.

4. Stödskena

Tillverkad av härdat stål. Om fast (stillastående) stödskena används rekommenderas stödskene-längden till 4 x rörets diameter. Vid medlöpande stödskena eller stödskenepåskjutning rekommenderas längden till 2 x rördiametern plus profi lskivans halva omkrets (bockning till 180 grader).

5. Dorn

För snäva radier och tunna väggtjocklekar. Tillverkas av stål eller Ampco. Tabellen till höger visar vilken typ av dorn som rekommenderas vid respektive radieförhållande, väggtjocklek och bockningsvinkel

Rörbockning Design ritning