Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

Serviceavtal

Avancerad produktionsutrustning kräver ett bra underhåll/service för att upprätthålla hög tillgänglighet. Schemalagda service tillfällen ökar livslängden på er utrustning och vi erbjuder därför ett antal olika grund förslag på serviceavtal som kan skräddarsys till just erat behov.

Våra grundavtal

BAS

Rekommenderas för utrustning/maskiner som körs 1 skift (1800 – 2000 timmar/år)

MIDI

Rekommenderas för utrustning/maskiner som körs 2 skift (3600 – 4000 timmar/år)

MAXI

Rekommenderas för utrustning/maskiner som körs 2 skift och mer (4000 timmar+/år)

Supportavtal

Om utrustningen stannar och ni behöver support för hur problemet ska lösas. Våra maskiner är utrustade med fjärrdiagnos mjukvara som tillsammans med vår långa erfarenhet kring fjärrsupport visar på att vi kan i de allra flesta fall lösa problemet på er maskin vilket gör att stopptiden minskar.

Varför ett supportavtal?

Utan supportavtal

Maskin operatören upptäcker ett problem med er utrustning, påbörjar lätt felsökning (0,5 – 1 h)

En lokal underhållsperson tillkallas och fortsätter felsökningen, oftast behöver han ytterligare hjälp för att lösa problemet! (2 h)

Herbers tekniker tillkallas. Räkna restid, reskostnader, traktamente mm. Servicepersonal ankommer ca 24 timmar efter beslut om besök om inget annat har angetts.

Med supportavtal

Maskin operatören upptäcker ett problem med er utrustning, påbörjar lätt felsökning (0,5 – 1 h)

En lokal underhållsperson tillkallas och fortsätter felsökningen tillsammans med supporten från Herber’s online tekniker. I normala fall identifierar Herbers erfarna servicepersonal tillsammans med kunden problemet inom några få timmar. Vår genomsnittstid för ett support ärende är 1 – 4 timmar.

Utrustningen är nu igång och produktionen kan återupptas. Om felet skulle behöva en mer permanent lösning står Herber till förfogande för att utföra service på plats hos Er.