Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

Service & Support

Ni når oss bäst på service & support genom att kontaka oss på något av följande vis.

Service

Reservdelar

Vi tror att en god service och support hjälper er att uppnå en hög tillgänglighet på era bockmaskiner genom följande viktiga nyckelfunktioner:

Teknisk support

Vi tillhandahåller en supporttjänst där våra tekniker kan hjälpa till med teknisk support av olika slag. Vid behov av snabb hjälp på Era maskiner kan vi via telefon / modem/ internet ge er en första diagnos samt i många fall åtgärda och lösa problemet tillsammans med er personal.
Notera: Maskinen måste vara utrustad för fjärranslutning eller ansluten till internet.

Quick support

Quick Support är en tjänst som gör att vi kan spegla din dator och därmed instruera och hjälpa dig aktivt.
Om ni är I behov av support, kontakta först vår Service & Support avdelning och se till att er maskin är ansluten till modem eller internet.

Akut service

Ibland inträffar oplanerade stopp som sätter oss som Er leverantör på prov. Att snabbt kunna finnas på plats då kunden har problem är något av det svåraste en service avdelning har att handskas med. Detta uppnås med hjälp av planering, flexibilitet och ett nära samarbete med er som kund.

Notera: Maskinen måste vara utrustad för fjärranslutning eller ansluten till internet.

Årligt förebyggande underhåll

En avancerad produktionsutrustning behöver service- personal som kan sin sak. Dagens utrustningar producerar ofta i flera skift per dygn, då ökar kraven på förebyggande underhåll och service för att undvika oplanerade stopp. Vi tecknar gärna serviceavtal med Er som garanterar ett välplanerat förebyggande underhåll av Er utrustning.

Notera: Maskinen måste vara utrustad för fjärranslutning eller ansluten till internet.

Utbildningar

En produktions utrustning kan inte användas lika effektivt om inte personalen kan utnyttja den. Här kan utbildning inom olika områden öka, förenkla och optimera Er produktion. Vi kan erbjuda Er ett antal olika utbildningar med lite olika inriktningar tex. programmering, bockteknik mm. Våra utbildningar kan utföras hos Er som kund eller hos oss på Herber

Notera: Maskinen måste vara utrustad för fjärranslutning eller ansluten till internet.

Serviceavtal

Att ha en rörbockningsmaskin är en viktig investering för företag inom metallbranschen, men det är viktigt att den hålls i gott skick för optimal prestanda. Bra support och service är nyckeln till en driftsäker maskin och en ökad produktivitet. Genom att teckna ett serviceavtal med Herber Engineering får du tillgång till en team av erfarna tekniker som är dedikerade till att hålla din maskin i toppskick. Vi erbjuder också regelbunden underhåll och snabb reparation vid behov, så att du kan fokusera på din verksamhet utan avbrott.

Missa inte möjligheten till tillförlitlig support och service – teckna ett avtal med Herber Engineering idag.

Service och supportavtal herber