Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

Design för rörbockning

1. Profilskiva

Tillverkad av härdat stål och med den fasta backen skruvad eller svetsad för optimal övergång mellan rak del och radie. För ökad kvalitet kan profilen fördjupas eller göras i ellipsform

2. Stödsko

För snävare radier och tunnare väggtjocklekar. Tabellen till höger visar vid vilka radier och väggtjocklekar som stödskor rekommenderas. Stödskorna tillverkas i stål eller Ampco.

3. Låsback

Tillverkad av härdat stål. Rekommenderad låslängd 3 x rörets diameter. Vid kortare låslängder kan profilen räfflas för bättre grepp. I andra fall fräses urtag för bock i bock. I vissa fall utan rak spännsträcka.

4. Stödskena

Tillverkad av härdat stål. Om fast (stillastående) stödskena används rekommenderas stödskene-längden till 4 x rörets diameter. Vid medlöpande stödskena eller stödskenepåskjutning rekommenderas längden till 2 x rördiametern plus profi lskivans halva omkrets (bockning till 180 grader).

5. Dorn

För snäva radier och tunna väggtjocklekar. Tillverkas av stål eller Ampco. Tabellen till höger visar vilken typ av dorn som rekommenderas vid respektive radieförhållande, väggtjocklek och bockningsvinkel

Rörbockning Design ritning

Kontakta oss

Om du behöver mer information kring verktygen, eller annan hjälp. Vi är alltid tillgängliga.

Lathundar för verktyg

Se våra lathundar för snabb hjälp om verktygen och hur de används.