Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

HUR ARBETAR VI MED AUTOMATION?

Visste du att majoriteten av Herbers bockmaskiner som levererats de senare åren också levererats med automation?

Behovet av automation för vissa typer av produkter och volymer är helt givet, hur lösningen set ut anser inte vi vara lika given. Det är så många parametrar att beakta inför och under skapandet av en automation att en standardiserad lösning i princip inte existerar.

Vad som däremot fungerar väl är att använda standardiserade eller välbeprövade lösningar samt komplettera dessa med en del unikitet som gör att du får en driftsäker och total ekonomisk väl fungerande process.

Att bygga in enkelhet kan ibland vara svårt, men i slutändan är det ofta det som ger goda resultat, enkelheten kan innebära många saker såsom sund logik tekniskt men också att du blir så oberoende som möjligt av extern assistans.

I det fall du har behov av assistans vill du ha den snabbt och på ett enkelt sätt, vi finns alltid nära dig antingen fysiskt eller via remote access!

Herber kommer fokusera på att utveckla nya och förfina våra redan existerande lösningar så att de automationer vi levererar bygger på väl beprövade byggstenar, men aldrig ge avkall på lyhördheten hos kunderna, det är ofta den som driver våra lösningar framåt.

Det finns inga som kan rörbockning bättre än våra kunder!

// Andreas Nord
VD Herber

Andreas Nord - Herber Engineering