Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

NYA GENERATIONEN AV SIMULERING

Herber har under många år erbjudit en simuleringslösning som en stand alone produkt. Det är vår övertygelse att den bästa simuleringen man kan göra är tidig, många gånger månader innan man står vid maskinen och ska producera.

Det är även av yttersta vikt att simuleringen verkligen bygger på korrekt information både gällande produkten men inte minst maskinen och dess verktyg. Detta har vi tagit fasta på i utvecklingen av vår nya simuleringslösning.

För att möjliggöra denna utveckling har vi förutom att vi lanserade ny HMI för ett par år sedan också satt en kraftfull industri PC med en stor pekskärm som standard på alla Herber maskiner!

Vi kommer lansera den nya generationen av simulering från Herber under senare delen av 2021 för att gå fullt ut med den under 2022!

Vi kommer att erbjuda simuleringen även fortsättningsvis som en stand alone mjukvara men också som en integrerad del av Herber HMI på maskinen.

Kanske den kombinationen är den bästa för Din verksamhet?
Vill du veta mer? Hör av dig!

// Andreas Nord
VD Herber

Andreas Nord - Herber Engineering