Herber Engineering AB, a part of Duroc ab

HERBER ÄR EN DEL AV DUROC!

VAD INNEBÄR DET FÖR DIG SOM KUND?

Herber Engineering har under många år verkat som en ledande tillverkare av premium maskiner inom rörbockning, alltid med stor närhet till kund och lyhördhet inför kundernas önskemål. Vi är inte störst men vi är den som lyssnar mest på dig!

Visste du att 7 av 10 maskiner vi tillverkar specificeras av kund utifrån deras behov och förutsättningar? Det betyder att ditt namn står på maskinen från första dagen vi börjar jobba med den!

I Maj 2019 förvärvade Duroc AB 100% av Herber Engineering.Varför och vad betyder det för dig som kund?
Duroc AB äger och utvecklar en flera olika industribolag med huvudkontor i Sverige men också med stora delar av verksamheterna spridda i Europa och USA.

För Herber innebär Durocs ägande ett antal nyckelfaktorer för dig som kund:
– Herber står på en mycket sund och stabil ekonomisk plattform!
– Herber kan jobba långsiktigt med produkt och tjänsteutveckling!
– Herber kan utveckla affären med dig såsom du vill ha den!
 – Vi är inte volymberoende, vi är kundberoende!

Sammantaget ger detta Herber möjligheten att fortsätta bygga förstklassiga rörbockningsmaskiner med ditt namn på maskinen från dag 1 samtidigt som vi har styrkan och resurser genom våra ägare att kunna lyfta blicken och svara upp mot marknadens krav idag och imorgon.

// Andreas Nord
CEO Herber

Andreas Nord - Herber Engineering