Rörbockning Verktyg

Verktygs exempel

stöd skena
Stöd Skena

tool wiper
Stöd sko

tool booster
Booster rör

tool ball
Länkdorn

tool big

tool profile
Profil skiva 

tool clamp
       Låsbacktool clampjaw
Låsback för
bock i bocktool chuck
       Chuckbackar


tool process2  

150S extra utrustad med friprogrammerbar
automatisk verktyg- och radieväxling
samt friradiebockning.

tool process