Rörbockning Design

drawing

1. Profilskiva
Tillverkad av härdat stål och med den fasta backen skruvad eller svetsad för optimal övergång mellan rak del och radie. För ökad kvalitet kan profilen fördjupas eller göras i ellipsform

2. Stödsko
För snävare radier och tunnare väggtjocklekar. Tabellen till höger visar vid vilka radier och väggtjocklekar som stödskor rekommenderas. Stödskorna tillverkas i stål eller Ampco.

3. Låsback
Tillverkad av härdat stål. Rekommenderad låslängd 3 x rörets diameter. Vid kortare låslängder kan profilen räfflas för bättre grepp. I andra fall fräses urtag för bock i bock. I vissa fall utan rak spännsträcka.

4. Stödskena
Tillverkad av härdat stål. Om fast (stillastående) stödskena används rekommenderas stödskene-längden till 4 x rörets diameter. Vid medlöpande stödskena eller stödskenepåskjutning rekommenderas längden till 2 x rördiametern plus profi lskivans halva omkrets (bockning till 180 grader).

5. Dorn
För snäva radier och tunna väggtjocklekar. Tillverkas av stål eller Ampco. Tabellen till höger visar vilken typ av dorn som rekommenderas vid respektive radieförhållande, väggtjocklek och bockningsvinkel.

cad drawing
CAD-drawing