Serviceavtal

(Ladda ner PDF)
SERVICE AVTAL/FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Avancerad produktionsutrustning kräver ett bra underhåll/service för att upprätthålla hög tillgänglighet.
Schemalagda service tillfällen ökar livslängden på er utrustning och vi erbjuder därför ett antal olika grund förslag på service avtal som kan skräddarsys till just Er behov.

Det finns tre grund avtal:
BAS Rekommenderas för utrustning/maskiner som körs 1 skift (1800 – 2000 timmar/ år)

MIDI Rekommenderas för utrustning/maskiner som körs 2 skift (3600 - 4000 timmar/ år)

MAXI Rekommenderas för utrustning/maskiner som körs 2 skift och mer. (3600 - 4000 timmar/ år)

SUPPORT AVTAL

När väl Er utrustning stannar och ni behöver helt enkelt lite tips/support hur ni ska lösa problemet är våra maskiner utrustade med fjärrdiagnos mjukvara som hanteras via modem eller Internet anslutning. Vår långa erfarenhet kring fjärrsupport visar på att vi kan i de allra flesta fall lösa problemet på er maskin/alternativt ställa en mycket exakt diagnos på felet vilket gör att stopp tiden minskar.

Idag kan vi nå ända ut på enskilda komponenter för diagnostik, justeringar samt parametertingar via mjukvaran och tjänsten SPONDER REMOTE.

VARFÖR REKOMMENDERAR VI ETT SERVICEAVTAL

Låt oss räkna lite på ett stopp som kräver en tekniker från oss för att hitta problemet:
Utan supportavtal:

  • Maskin operatören upptäcker ett problem med er utrustning, påbörjar lätt felsökning (0,5 – 1 h)
  • En lokal underhållsperson tillkallas och fortsätter felsökningen, oftast behöver han ytterligare hjälp för att lösa problemet! (2 h)
  • Herbers tekniker tillkallas. Räkna restid, reskostnader, traktamente mm. Servicepersonal ankommer ca 24 timmar efter beslut om besök om inget annat har angetts.

Hur stor har kostnaden blivit om man räknar produktions bortfall. Hur stor blir kostnaden att köra ikapp förlorad tid?
Med supportavtal:

  • Maskin operatören upptäcker ett problem med er utrustning, påbörjar lätt felsökning (0,5 – 1 h)
  • En lokal underhållsperson tillkallas och fortsätter felsökningen tillsammans med supporten från Herber’s online tekniker. I normala fall identifierar Herbers erfarna servicepersonal tillsammans med kunden problemet inom några få timmar. Vår genomsnittstid för ett support ärende är 1 – 4 timmar.
  • Utrustningen är nu igång och produktionen kan återupptas. Om felet skulle behöva en mer permanent lösning står Herber till förfogande för att utföra service på plats hos Er.

Note:
För att kunna utföra fjärrsupport over modem eller internet måste er utrustning vara utrustand med rätt mjukvara och hårdvara.